Studija slučaja: Parsiranje naloga 

Naš klijent, kompanija Setup Systems iz Kragujevca, najveći je podizvođač kompanije SBB koji naloge za rad (reda veličine 15.000 mesečno) prima kao pojedinačne mailove sa podacima koji se nalaze u prikačenom PDF dokumentu. Kako bi mogli da ih obrade neophodno je da podaci o klijentu (ime, adresa, opis radova, instalirana oprema, zakazano vreme intervencije…) budu u tabelarnoj formu, što bi zahtevalo još nekoliko namenskih radnih mesta samo za njihovo prekucavanje iz primljenih naloga.

Za klijenta je razvijena aplikacija u Javi koja konstantno skenira prijemno e-mail poštansko sanduče i sve prispele PDF naloge spušta u folder na serveru, pretražuje njihov sadržaj i iz njih ekstrahuje neophodne podatke, a zatim ih smešta u odgovarajuću listu na SharePoint Online.